Kategori Barnets rättigheter

Barns rättigheter
Barnets rättigheter

Barns rättigheter

Rätten att ha en familj, ett namn, att leka, studera ... Se Alla barn har rätt till ett hem där de kan odla familjeband och växa med värdighet. Barn måste leva i en hälsosam och ren miljö, och föräldrar måste garantera det. Alla pojkar och flickor har rätt till liv, rätt att födas och regeringar måste göra allt för att säkerställa deras överlevnad och utveckling. .

Läs Mer

Barnets rättigheter

10 grundläggande rättigheter för barn

1990 trädde konventionen om barnets rättigheter i kraft, vilket inte är annat än ett fördrag som innehåller alla barns rättigheter. Från det ögonblicket tillhandahölls en ny vision om barn som ämnen som också hade sina rättigheter att respektera och uppfylla. Eftersom de är barn har de inte färre rättigheter än vuxna, även om de själva inte känner till eller kan försvara sig, det finns rättigheter i barndomen baserat på principerna om icke-diskriminering, barnets intresse, rätten till liv och deltagande i situationer som påverkar dem.
Läs Mer
Barnets rättigheter

Barns rättigheter

Rätten att ha en familj, ett namn, att leka, studera ... Se Alla barn har rätt till ett hem där de kan odla familjeband och växa med värdighet. Barn måste leva i en hälsosam och ren miljö, och föräldrar måste garantera det. Alla pojkar och flickor har rätt till liv, rätt att födas och regeringar måste göra allt för att säkerställa deras överlevnad och utveckling. .
Läs Mer