Kategori Mentala störningar

Barndomsdyspraxi, störningen som märker barn som lata
Mentala störningar

Barndomsdyspraxi, störningen som märker barn som lata

Medan diagnosen specifika inlärningsstörningar (matematik, läsning och stavning), samt beteende-, språk- och uppmärksamhetsstörningar (ADHD) upptäcks alltmer i tid och ingrips, i fallet med den så kallade dyspraxin , deras diagnoser är vanligtvis inte äldre eller deltog tidigt och till och med många gånger är de ofta förvirrade och felaktigt märkta under andra diagnoser.

Läs Mer

Mentala störningar

Barndomsdyspraxi, störningen som märker barn som lata

Medan diagnosen specifika inlärningsstörningar (matematik, läsning och stavning), samt beteende-, språk- och uppmärksamhetsstörningar (ADHD) upptäcks alltmer i tid och ingrips, i fallet med den så kallade dyspraxin , deras diagnoser är vanligtvis inte äldre eller deltog tidigt och till och med många gånger är de ofta förvirrade och felaktigt märkta under andra diagnoser.
Läs Mer