Kategori Mentala störningar


Mentala störningar

Barndomsdyspraxi, störningen som märker barn som lata

Medan diagnosen specifika inlärningsstörningar (matematik, läsning och stavning), samt beteende-, språk- och uppmärksamhetsstörningar (ADHD) upptäcks alltmer i tid och ingrips, i fallet med den så kallade dyspraxin , deras diagnoser är vanligtvis inte äldre eller deltog tidigt och till och med många gånger är de ofta förvirrade och felaktigt märkta under andra diagnoser.
Läs Mer