Kategori Språk


Språk

Montessori-metoden hjälper barn att lära sig engelska medan de har roligt

Ingen rymmer eftersom barn måste lära sig engelska från en mycket ung ålder, eftersom det är i denna ålder som det är lättare för dem och de förstår det bättre eftersom deras sinne därför är beredda på det. Det är då vi börjar prata om att lära oss engelska att olika metoder dyker upp, var och en med sina för- och nackdelar: det är den som är baserad på upprepning, den som använder ett rent lekfullt tillvägagångssätt eller det som integrerar engelska i klassrummen som ett språk rektor.
Läs Mer